Ομοιοπαθητικό check up

H Πρόληψη των Παθήσεων μπορεί να εξασφαλίσει από πολλές οργανικές και ψυχοσωματικές ταλαιπωρίες ,αλλά και από πολλούς σοβαρούς κοινωνικούς και οικονομικούς προβληματισμούς.
Το Ομοιοπαθητικο Check up για την  Πρόληψη των Παθήσεων γίνεται  μέσα από ένα τακτικό ετήσιο έλεγχο των προβλημάτων υγείας και των λειτουργικών διαταραχών με την διαδικασία της Ομοιοπαθητικής διερεύνησης, ανάλυσης και συνταγογράφησης.Η Ομοιοπαθητική ανάλυση των δεδομένων ενός καταλληλα στοχευμένου ιστορικου αποτελεί το καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση  διαδικασιων ,που ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ανάπτυξη σοβαρών παθήσεων και οι οποίες δεν μπορούν να ανιχνευθούν ακόμη από τα τεχνολογικά συμβατικά μέσα διάγνωσης.