EΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ
της   ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 

Νόμος των ομοίων (Similars):

'Οταν διαπιστώνεται ότι τα προβλήματα υγείας  από τά οποία πάσχει ο ασθενής ταιριάζουν , είναι «όμοια», με την φαρμακολογική δράση  ενός ομοιοπαθητικού φαρμάκου, τότε ταυτοποιείται το εν λόγω φάρμακο ως το «όμοιο» και χορηγείται  καταλληλα αραιωμένο και δυναμοποιημένο στον ασθενή για να τόν θεραπεύσει

Νόμοι του Hering:

Οι Νόμοι αυτοί, που θυμίζουν πολλές συγκεκριμένες αναφορές στον Ιπποκράτη, προσδιορίζουν την πορεία της νόσου και επιτρέπουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην Πρόγνωση, γιατί δεν στηρίζονται μόνον στην εικόνα, στα ευρήματα ή στην βελτίωση μόνον ενός εντοπισμένου οργανικού προβλήματος, αλλά κυρίως στον αλληλοσυσχετισμό μεταξύ των προβλημάτων υγείας  που συνυπάρχουν σε ένα συγκεκριμμένο ασθενή και, επιπλέον, στη διαχρονική εξέλιξη των προβλημάτων αυτών.
 
Οι Νόμοι αυτοί, γνωστοί και σαν Νόμοι Κατεύθυνσης των συμπτωμάτων προσδιορίζουν με σαφήνεια ότι πραγματική βελτίωση της κατάστασης υγείας ενός ασθενούς υπάρχει όταν το κέντρο βάρους της Παθολογίας τού οργανισμού 1) μετακινείται από ένα εξωτερικό όργανο σε ένα επιφανειακό, μέσα στο ίδιο ή και σε διαφορετικά οργανικά συστήματα, 2) μετακινείται από ένα σημαντικό όργανο σε ένα λιγότερο σημαντικό, 3) μετακινείται από ανώτερα μέρη του σώματος σε κατωτέρα, 4) μετακινείται από την πρόσθια στην οπίσθια επιφάνεια του σώματος, 5) μετακινείται αντίστροφα προς τη φορά που είχε μέχρι τώρα, όπως φαίνεται από ένα καλά δομημένο και λεπτομερές ιστορικό, που  εξιχνιάζει, ιεραρχεί, συσχετίζει και αξιολογεί την παραμικρή διαταραχή ή ευαισθησία σε όλη τη δυνατή έκταση του ατομικού αναμνηστικού.

Έτσι, π.χ., αν ένας ασθενής πάσχει από στηθάγχη και εμφανίσει μια εκζεματοειδή δερματίτιδα προστερνικά, διαφαίνεται μια σαφής τάση βελτίωσης ή αν πάσχει από κατάθλιψη ή από έλκος του στομάχου και εμφανίσει αιμορροΐδες, υπάρχει πάλι μια σαφής τάση αποτελεσματικής θεραπευτικής διαδικασίας μέσα στον οργανισμό. Εάν, πάλι, ένας ασθενής έπασχε στο παρελθόν από αλλεργική δερματίτιδα, η οποία υποχώρησε προ καιρού με κορτιζόνη και τώρα υποφέρει από ρευματοειδή αρθρίτιδα, έχει βέβαιη και πραγματική άριστη πρόγνωση μόνον αν μια θεραπευτική του βελτιώνει την αρθρίτιδα, ενώ ταυτόχρονα του επαναφέρει, πρόσκαιρα και σε ελαφρό βαθμό, την παλιά και ξεχασμένη αλλεργική δερματίτιδα.

 Νόμος των ελάχιστων δόσεων (μικροδοσεων):

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η αναγκαιότητα και ταυτόχρονα επάρκεια των μικροδόσεων απορρέει από τη συνθήκη «ομοιότητας», που είναι ποιοτική, χωρίς κάποια ποσοτική συσχέτιση. Η εφαρμογή των μικροδόσεων, πέραν της ασφάλειας της, ενθαρρύνθηκε ιδιαίτερα από την κλινική επιβεβαίωση ότι όσο περισσότερο αραιωνόταν και, παράλληλα, δυναμοποιούνταν με κρούσεις μια φαρμακολογικά δραστικη ουσία, τόσο πιο ισχυρή γινόταν η φαρμακευτική της δράση, ένα στοιχείο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τη σύγχρονη φαρμακοδυναμική.

Οι κλίμακες των αραιώσεων μέσω των οποίων δημιουργούνται οι μικροδόσεις, είναι: α) η δεκατιαία, δηλ. διαδοχικές αραιώσεις 1:10 του μητρικού βάμματος της δρόγης (δηλ. του τιτλοποιημένου αλκοολικού διαλύματος του βοτάνου) προς υδατικό διάλυμα αλκοόλης ορισμένης συγκέντρωσης, β) η εκατοστιαία, δηλαδή διαδοχικές αραιώσεις 1:100 αντί 1:10, όπως γίνεται στις δεκατιαίες.  Σύμφωνα με τον Hahnemann, οι φαρμακολογικές ιδιότητες των ομοιοπαθητικών μικροδόσεων υπάρχουν ήδη και στην αδρή μορφή της αρχικής δρόγης, πλην φαίνονται ανενεργείς διότι υπερκαλύπτονται από τις ομόλογες χημικές φαρμακολογικές ιδιότητες της δρόγης. Εκδηλώνονται -δεν πρωτοεμφανίζονται- με τη διαδικασία των διαδοχικών αραιώσεων και ενισχύονται καταλυτικά με τη διαδικασία των συνοδών κρούσεων, των «δυναμοποιήσεων», σε κάθε φάση αραίωσης.
 

Νόμος της ολότητας (Totality):

Η ολότητα, το μοντέλο ενός ενιαίου και ενοποιημένου συστήματος, όπου το όλον καθορίζει το μέρος, αλλά και το μέρος ελέγχει το όλον, αποτελεί για την Ομοιοπαθητική όχι μόνον ένα ιδεώδες αλλά τον θεμελιωδέστερο νόμο. Πραγματική θεραπεία δεν είναι δυνατόν να γίνει εάν, άμεσα ή έμμεσα, μέσα από μια ή περισσότερες θεραπευτικές φάσεις, δεν επιδιώκεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η υγεία του «όλου», δηλαδή ολοκλήρου του οργανισμού. Χωρίς να παραγνωρίζεται η όποια θεραπευτική αποκαθιστά την υγεία και την ισορροπία σε ένα τμήμα ή όργανο, εντούτοις ο σχεδιασμός και η θεραπευτική στρατηγική πρέπει να έχουν σαν γνώμονα το «όλον», ιεραρχώντας, όμως, πάντοτε τις οργανικές ανάγκες, τη σοβαρότητα μιας εντοπισμένης παθολογίας, τον βαθμό καταπόνησης και τοξίνωσης του οργανισμού του ασθενούς, ακόμη και τις περιβαλλοντικές του συνθήκες και τις καθημερινές βιοτικές του ανάγκες.

Μέσα σ' αυτήν την ολότητα, βέβαια, όπως σε κάθε σύστημα, υπάρχει μια διαστρωμάτωση σε επίπεδα με ιεράρχηση και αλληλεξάρτηση. Διακρίνουμε το φυσικό ή οργανικό επίπεδο (physical), το συγκινησιακό ή συναισθηματικό (emotional) και το νοητικό (mental). Σε έναν οργανισμό, που δεν έχει μια τουλάχιστον σοβαρή οργανική βλάβη, το πλέον καθοριστικό επίπεδο για την υγεία είναι το νοητικό, ακολούθως το συγκινησιακό και τέλος το φυσικό. Αυτή η ιεράρχηση συνδέεται με τους Νόμους του Hering, που αναφέρθηκαν παραπάνω για τη μετακίνηση των συμπτωμάτων και τη διάγνωση και, κυρίως, την πρόγνωση που απορρέει από αυτήν. Έτσι, π.χ., όπως γράφει ο ιπποκρατικός συγγραφέας, εάν κάποιος που πάσχει από ψύχωση, εμφανίσει αιμορροΐδες, αυτό είναι πολύ καλό προγνωστικό σημείο για τη θεραπεία της ψύχωσης.

Ασφαλώς είναι πολλές φορές αναγκασμένος ο ιατρός να δίνει προτεραιότητα σε τοπικά προβλήματα, που εγκυμονούν κίνδυνους και με αυτή τη λογική, όχι μονό δεν παραβιάζει τον Νόμο τη; Ολότητας, αλλά κατοχυρώνει την αξιοπιστία της επιστήμης του και προστατεύει, κατ' αρχήν, τον ασθενή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θα πρέπει, όμως, να αρκεσθεί σε αυτό το ζητούμενο, αλλά σε επόμενη φάση να επιδιώξει την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή προσέγγιση στην ιεράρχηση και αλληλεξάρτηση νου-συγκινήσεων-οργανισμού. Η Ομοιοπαθητική προσφέρει μια πολύ καλή προσέγγιση και σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα εξασφαλίσει μια πιο ασφαλή και θετική πρόγνωση.

Από την άλλη πλευρά, η έννοια της ολότητας επιτρέπει μια πιο ξεκάθαρη διευκρίνιση της σημασίας του περιβάλλοντος, φυσικού και κοινωνικού, για τον ασθενή και οδηγεί ευκολότερα στην υιοθέτηση ενός πλέον υγιεινού τρόπου ζωή: πιο σωστής διατροφής, περισσότερης άσκησης και επαφής με τη φύση αλλά και στην αφομοίωση θετικών πρότυπων σκέψης και συμπεριφοράς. Όχι μόνον ο Ιπποκράτης, αλλά και ο Hahnemann και οι διάδοχοι του καθιέρωσαν τον υγιεινό τρόπο ζωής σαν απαραίτητη προϋπόθεση για πρανματική θεραπεία και όχι άπλα σαν ένα ευχολόγιο, θεμελιώνοντας ουσιαστικά την οικολογική ιατρική και την κοινωνική ιατρική σαν ένα «φάρμακο», που δεν μπορεί να λείπει από οποιαδήποτε θεραπευτική.

Νόμος της εξατομίκευσης:

Η ίδια η προσέγγιση της Ομοιοπαθητικής όπως περιγράφηκε συνοπτικά μέχρι τώρα, δείχνει ότι οι ανάγκες υγείας ενός ανθρώπου διαφέρουν σημαντικά από οποιουδήποτε άλλου ασθενή, ο οποίος πάσχει από την ίδια διαταραχη,νόσο ή πάθηση. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν την ίδια ισορροπία νου-συγκινήοεων-σώματος, δεν μπορεί να έχουν το ίδιο ατομικό αναμνηστικό, δεν μπορεί να έχουν την ίδια παθογενετική αλυσίδα ακόμη και μέσα σε αυτά τα ίδια τα φυσιολογικά φαινόμενα του οργανισμού. Δεν είναι ίδιες οι αιτίες και οι αφορμές των ίδιων ΚΠΣ σε διαφορετικούς ανθρώπους, εκτός μόνον, ίσως, σε σοβαρές μολυσματικές ασθένειες και ιδιαίτερα σε επιδημίες.  Γι' αυτούς τους λόγους, η προσέγγιση της ομοιοθεραπευτικής είναι πάντοτε εξατομικευμένη. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν, αναγκαία, κοινά φάρμακα στο ίδιο πρόβλημα Υγείας, αλλά  ότι ο συνολικός θεραπευτικός προγραμματισμός και η στρατηγική θα διαφέρουν σίγουρα από άτομο σε άτομο, ακόμη και αν η παθολογική διάγνωση είναι ακριβώς η ίδια.

Μέσα από την έννοια της εξατομίκευσης, ιδιαίτερα, αναφύεται η ανάγκη προσδιορισμού των εγγενών, των σύμφυτων εκείνων, δομικών, στοιχείων του κάθε ανθρώπου, που αναγκαία προσδιορίζουν τον δικό του, τον ξεχωριστό τρόπο, με τον οποίο ο δικός του οργανισμός, το δικό του «όλον» επηρεάζει και χρωματίζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται μια οποιαδήποτε παθολογία μέσα του. Η εξειδικευμένη αυτή φαινομενολογία ενέπνευσε ιδιαίτερα τον J.T. Kent, καθηγητή Παθολογικής Ανατομικής σε αμερικάνικο πανεπιστήμιο, να ανιχνεύσει, μέσα από τις περιγραφές των φαρμάκων στις ομοιοπαθητικές φαρμακολογίες, τις λεγόμενες «ιδιοσυγκρασίες» (constitutions), με βάση τις οποίες αναγνωρίζονται διακριτές μεταξύ τους ομάδες ανθρώπων, με τα ίδια, λιγότερο ή περισσότερο, ψυχολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά. Η ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου σκιαγραφείται μέσα από το ομοιοπαθητικό ιστορικό, με στοιχεία τα οποία αυθόρμητα και ανεπηρέαστα δίνει ο ασθενής για τον εαυτό του. Ουδέποτε εκμαιεύονται τα στοιχεία αυτά κατευθυνόμενα ή πιεστικά, γιατί αρκετές φορές αφορούν λεπτές πτυχές συναισθημάτων , υπαρξιακών ανησυχιών, αρνητικών σκέψεων,κτλ. Γι' αυτό και η συλλογή αυτών των στοιχείων, παρόλο που συμπληρώνουν το συνολικό ιστορικό του ασθενούς, μπορεί να απαιτήσει ένα διάστημα παρακολούθησης.

Το σύμπτωμα:

Σαν σύμπτωμα ορίζεται, κατ' αρχήν, οποιοδήποτε υποκειμενικό βίωμα ή και αντικειμενικό εύρημα έχει σχέση με την ΚΠΣ, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τμήμα του σωματικού (φυσικού), συγκινησιακού και νοητικού επιπέδου. Ακόμη σαν σύμπτωμα νοείται και οποιαδήποτε βιοχημική, ορμονική, νευροφυσιολογική, κτλ διαταραχή ή δομική (ιστολογική) βλάβη. Η πλατιά αυτή έννοια του «συμπτώματος» προέρχεται ακριβώς από την αντίληψη ότι η «νόσος» είναι η συνολική εικόνα ολων των προβλημάτων υγείας που συνυπάρχουν και όχι οι όποιες επιμέρους εκδηλώσεις της, είτε αυτές είναι κάποια νευρωτικά συμπτώματα, είτε ένας υπεροιστρογονισμός, είτε μια μυρμηκία ή μια σμηγματορροϊκή δερματίτιδα.
 
Το υποκειμενικό βίωμα, το οποίο χρωματίζει την ΚΠΣ ενός ασθενούς, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι δείχνει τον εξειδικευμένο, τον εξατομικευμένο τρόπο, με τον οποίο κινούνται οι φυσιολογικές διαδικασίες ομοιόστασης κάτω από τις συνθήκες της νόσου και πώς αυτές συντονίζονται με βαθύτερες συγκινησιακές και νοητικές δυναμικές. Από την άλλη πλευρά, οι φυσικοί, αντικειμενικοί χαρακτήρες των συμπτωμάτων, όπως η ακριβής εντόπιση, η επέκταση, οι συσχετισμοί με εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες, η χρονική τους διάσταση, κ.ά., μελετώνται με τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια, για να διευκολυνθεί η διαφορική διάγνωση, καθώς η θεραπεία πρέπει να είναι το «όμοιον» στην εξατομικευμένη μορφή που έχει μια ΚΠΣ σε ένα συγκεκριμένο ασθενή.

Τροποποιητικοί παράγοντες (modalities):

Πρόκειται για εξωγενείς, κυρίως, αλλά και ενδογενείς παράγοντες, φυσικοχημικούς, βιολογικούς, ψυχολογικούς, σχέσεων με το κοινωνικό περιβάλλον, γενικότερων συνηθειών, τρόπου και είδους ζωής, που μπορούν να επηρεάσουν, να προκαλέσουν βελτίωση (amelioration) ή επιδείνωση (aggravation) ενός συμπτώματος. Αυτοί οι παράγοντες προσδίδουν ιδιαίτερη χροιά σε ένα σύμπτωμα, εξατομικεύοντας την εικόνα των προβλημάτων υγείας, και έτσι διευκολύνουν σημαντικά τη διαφορική διάγνωση. Τέτοιοι παράγοντες είναι το κρύο, η ζέστη, η υγρασία, ο άνεμος, κάποια τροφή, ο θυμός, η στάση του σώματος, η σωματική άσκηση, κ.ά. και περιγράφονται αναλυτικά στις ομοιοπαθητικές φαρμακολογίες.

Ζωτική δύναμη και αμυντικός μηχανισμός: Χωρίς να υπάρχει κάποια μεταφυσική ή βιταλιστική πεποίθηση, αλλά καθαρά από την αναγκαία παρουσία μιας εποπτικής δυναμικής, με φυσική πάντα υπόσταση, που ελέγχει και συντονίζει τις διαδικασίες του «όλου», υιοθετήθηκε, αφαιρετικά μέχρι να το επιτρέψει η τεχνολογική επιστημονική μεθοδολογία, η έννοια της Ζωτικής Δύναμης (Vital Force). Φυσικά με τα κοινώς αποδεκτά, σήμερα, μέσα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η σχετική άμεση πειραματική τεκμηρίωση, όπως συμβαίνει, εξάλλου, με οποιαδήποτε άλλη μορφή φυσικής ενέργειας, όπως η ηλεκτρική, η θερμική, η μηχανική, κτλ, οι οποίες αναγνωρίζονται και προσδιορίζονται όχι βέβαια άμεσα, αλλά έμμεσα με τα αποτελέσματα, με το έργο το οποίο παράγουν. Το «έργο» στους ζωντανούς οργανισμούς είναι, πάνω απ' όλα, η καταστρατήγηση του 2ου Θερμοδυναμικοΰ Αξιώματος, ο συντονισμός και η συστημική οργάνωση των λειτουργιών στον οργανισμό

Η επιβεβαίωση  της υπόθεσης περί «ζωτικής ενέργειας» προκύπτει επιπλέον και από τα θεραπευτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με υιοθέτηση αυτής της υπόθεσης. Αν και μόνον πρόοδοι της τεχνολογίας και της βιοφυσικής θα επιτρέψουν  μια ορθολογική προσέγγιση και ερμηνεία της δυναμικής που διέπει τις διαδικασίες της ολότητας, εντούτοις η χρήση του όρου «ζωτική δύναμη» είναι χρήσιμη για διδακτικούς σκοπούς και για τις θεραπευτικές εφαρμογές. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι ο σύγχρονος ιδρυτής της Ομοιοπαθητικής, ο Hahnemann, ήταν βαθιά ορθολογιστής και ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα με την προοπτική ύπαρξης μιας ενέργειας, όπως η θερμότητα, ο μαγνητισμός, η βαρύτητα, κτλ, με σαφή φυσική υπόσταση, που  εποπτεύει τις άλλες φυσικές μορφές ενέργειας σε έναν ζωντανό οργανισμό.

Κανέναν επιστήμονα, σήμερα, π.χ., δεν ξενίζουν οι όροι «υποσυνείδητο» ή «ασυνείδητο», που δεν μπορούν να αναγνωρισθούν με κάποια όργανα μέτρησης, αλλά είναι απόλυτα και αδιαμφισβήτητα σεβαστοί, αφού μέσω αυτών περιγράφονται και αποδεικνύονται όλα σχεδόν τα φαινόμενα στον χώρο της ιατρικής ειδικότητας της Ψυχιατρικής. Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και οι πρόοδοι της βιοφυσικής  θα επιτρέψουν μια εναργέστερη προσέγγιση παρόμοιων δυναμικών και διαδικασιών, όπως και του «αμυντικού μηχανισμού» (defense mechanism), που κατέχει ξεχωριστή θέση μέσα στη Φυσιολογία και Παθολογική Φυσιολογία της Ομοιοπαθητικής.

Ο «αμυντικός μηχανισμός» είναι, και πάλι αφαιρετικά, το εργαλείο της «ζωτικής δύναμης», μέσω του οποίου επιτελούνται όλες οι διαδικασίες της ομοιόστασης και της ομοιοδυναμικής, δηλαδή της διατήρησης της σύστασης και της λειτουργικής ισορροπίας των μερών, διαμερισμάτων και οργάνων του σώματος. Μέσα σ' αυτόν εντάσσονται όλες οι γνωστές διαδικασίες που περιγράφονται στη Δυτική Κλασική Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία, αλλά και εκείνες, με τις οποίες λετουργούν όλοι οι νόμοι της ομοιοπαθητικής για τη διατήρηση της υγείας.

Θεμελιώδεις παραλληλισμοί μέχρι και ταύτιση βρίσκονται στο βιοθεωρητικό υπόστρωμα  της Ομοιοπαθητικής και της Παθολογίας(Pathology)

Κατά τον Virchow, τον ιδρυτή της Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, η ασθένεια δεν είναι κάτι το τελείως ξεχωριστό από την υγεία, αλλά μόνον μία εκδήλωση της ζωής κάτω από τροποποιημένες συνθήκες, που δρα σύμφωνα με τους ίδιους νόμους που διέπουν πάντοτε το ζωντανό σώμα, από την πρώτη στιγμή της ζωής μέχρι τον θάνατο. Η ζωή αυτή καθεαυτή δεν είναι παρά η ολοκληρωμένη και ενιαία έκφραση ενός αριθμού συντονισμένων μεταξύ τους φαινομένων, κάθε ένα από τα οποία ακολουθεί τους γνωστούς νόμους της φυσικής και της χημείας, γι' αυτό και απορρίπτεται η παρουσία μιας κυρίαρχης ζωτικής δύναμης με τον τόπο που υποστήριζαν οι βιταλιστές. Η νόσος αναπτύσσεται συχνά όταν οι φυσιολογικές διαδικασίες συμβαίνουν σε λάθος χρόνο και τόπο. Όλες οι παθολογικές διεργασίες είναι  μετασχηματισμοί ή επαναλήψεις των τυπικών φυσιολογικών λειτουργιών αντίστοιχα.Ουσιαστικά η παθολογική ανατομική είναι η μελέτη της φυσιολογίας σε ανώμαλες καταστάσεις.

Οι παθήσεις δεν είναι ούτε αυτόνομες και απερίγραπτες οντότητες ούτε ενότητες που με τη βία εισχώρησαν στο σώμα ούτε παράσιτα ριζωμένα σ' αυτό, αλλά παριστούν μόνον την πορεία των φυσιολογικών φαινομένων κάτω από αλλοιωμένες συνθήκες. Επιτυχία της θεραπείας είναι η διατήρηση ή η αποκατάσταση των φυσιολογικών συνθηκών. Το σώμα είναι, κατά τον Virchow, μια ελεύθερη κοινωνία ατόμων με ίσα δικαιώματα όχι όμως και ίσες ικανότητες, μία ομοσπονδία κυττάρων, μια δημοκρατική πολιτεία κυττάρων, που διατηρείται γιατί το κάθε ένα εξαρτάται από τα άλλα.Ο Virchow δίδαξε, επίσης, ότι το κέντρο της ιατρικής προσέγγισης δεν είναι μόνον η ασθένεια, αλλά και ο ασθενής και μάλιστα είναι και ο ιδρυτής της Ιατρικής Ανθρωπολογίας και της Κοινωνικής Ιατρικής.  Έτσι, λοιπόν, ανθρωποκεντρισμός, διαλεκτική αντίληψη της υγείας και της ασθένειας και βαθιά ιπποκρατική, συνθετική, αντίληψη, αλλά και ορθολογική ανάλυση των φαινομένων συνδέουν άρρηκτα την Ομοιοπαθητική με την Κλασική Ιατρική.
 

ΟΜΟΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ :
Η πλέον ΣΥΓΧΡΟΝΗ  και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ


Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Ιατρικής Φυσιολογίας και της Παθολογικής Φυσιολογίας και Ανατομικής, σε κάθε νόσο και πάθηση ο στόχος των Αυτοθεραπευτικών-Ομοιοστατικών Μηχανισμών του σώματος είναι η αποκατάσταση της Φυσικής  Οικονομίας και του Εσωτερικού Περιβάλλοντος πρωτα στην πάσχουσα περιοχή του σώματος και μετα σε ολόκληρο τον Οργανισμό. Η Λογικη της οιασδηποτε Θεραπειας πρεπει να είναι η  αντιμετώπιση των αιτιολογικών παραγόντων της νόσου ή πάθησης και  η καταλληλη παρέμβαση στους αυτοθεραπευτικούς μηχανισμούς του σωματος   μετα από αξιολόγηση των κλινικοπαθολογικών δεδομένων της πασχουσας περιοχής αλλα και όλου του σώματος,όπως και ολων των νοητικών και λοιπων ψυχοσωματικών διαδικασιων.

Η Ομοιοπαθητική ακολουθεί πιστα αυτές τις βασικές αρχές της Ιατρικής Φυσιολογίας και της Παθολογικής Φυσιολογίας και Ανατομικής .Η προσέγγιση της Ομοιοπαθητικής είναι πάντοτε Πληροφορική, δηλαδη το ομοιοπαθητικό φάρμακο δίνει πληροφορία, γνωστικό υλικό , που ενισχύει , κατευθύνει και  διδάσκει ,τον Αμυντικό Μηχανισμο, ο οποιος είναι το Εργαλείο με το οποίο συντονιζονται και συντελουνται όλοι οι Ομοιοστατικοι και Αυτοθεραπευτικοί Μηχανισμοί. Παραλληλα  ,η πληροφορια του ομοιοπαθητικού φάρμακο μπορεί να λειτουργησει άμεσα και ανασταλτικά  σε πολλους παραγοντες,οι οποιοι υπεισέρχονται στην αιτιολογία και την παθογένεια κάθε νόσου και παθησης, όπως αυτοί αναγνωριζονται και από την Συμβατική Ιατρική.

Όπως, βέβαια, πρεπει να συμβαίνει σε κάθε Ιατρική Επιστήμη, η Ομοιοπαθητική  πρέπει  να ανανεώνεται σύμφωνα με τις εξελίξεις στο πεδίο της Ιατρικής ,της Φυσιολογίας και της Βιολογίας, αφομοιώνοντας τη σύγχρονη γνώση μέσα στο δικό της πάντοτε πλαίσιο ανάλυσης- κατανόησης των φαινομένων και θεραπευτικών εφαρμογών με βάση την αρχη του «Ομοίου» σε όλο τον οργανισμο ή σε ένα οργανικο συστημα ή όργανο ή μερος οργανου ή σε μερος του σωματος ή σε καποιο ίστο ή σε καποια κατηγορια κυτταρων,κάθε ένα από τα οποια μπορει να συνιστα το ζητουμενο «ολον» σε  μια ή περισσοτερες φασεις  στη διαρκεια της ομοιοπαθητικής αγωγής.

 
Eπισημος ορισμός του Ομοιοπαθητικού "φαρμακου" συμφωνα με την Ευρωπαϊκη Νομοθεσία:

A homeopathic medicinal product is defined in European legislation (Article 1(5) of  Directive 2001/83/EC as amended by 2004/27/EC as: 'Any medicinal product prepared from substances called homeopathic stocks in accordance with a homeopathic manufacturing procedure described  by the European Pharmacopoeia or, in the absence thereof, by the pharmacopoeias currently used officially in the Member States. A homeopathic medicinal product may contain a number of principles'.,

δηλαδη:

Ομοιοπαθητικό φάρμακο ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (άρθρο 1 (5) της οδηγίας 2001/83 / ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 2004/27 / ΕΚ) ως εξής: «Κάθε φάρμακο που παρασκευάζεται από ουσίες που καλούνται ομοιοπαθητικές πηγές, σύμφωνα με την μέθοδο ομοιοπαθητικής παρασκευής που περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία ή, ελλείψει αυτής, στις φαρμακοποιίες που χρησιμοποιούνται σήμερα επισήμως στα κράτη μέλη. Το ομοιοπαθητικό θεραπευτικό προϊόν μπορεί να περιέχει μια σειρά ομοιοπαθητικών συστατικών »

Είναι απολύτως σαφές απο τον ανωτέρω επίσημο ορισμό ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκη Νομοθεσία τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα μπορεί να είναι Απλά (Single Remedies) ή Σύνθετα (Combined Remedies).
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι είναι πολύ πιο σωστό να αναφερόμαστε σε "ομοιοπαθητικα θεραπευτικά" (homeopathic remedies) και όχι σε "ομοιοπαθητικά φάρμακα» , μια και το ομοιοπαθητικό θεραπευτικό σκεύασμα δεν περιέχει χημικά ενεργά συστατικά αλλα είναι απλά φορέας μιάς συγκεκριμένης ,σε κάθε περίπτωση, φαρμακολογικής πληροφορίας, βιοφυσικά αποτυπωμένης στα μορια του νερου. Ως εκ τούτου η Ομοιοπαθητική αγωγή δεν είναι δυνατόν να έχει την παραμικρή παρενέργεια στον οργανισμό αλλα και δεν ειναι δυνατόν να έχει την παραμικρή αλληλεπίδραση με τα συμβατικά χημικά φάρμακα.


Η αποτύπωση της φαρμακολογικής πληροφορίας  επιτυγχάνεται με την Ειδική Φαρμακοτεχνία των Ομοιοπαθητικών θεραεπυτικών,στην οποία μία αρχική ουσία(δρόγη) υποβάλλεται σε διαδοχικές υψηλές αραιώσεις και κρούσεις μέσα σε ένα αλκοολικο υδατικό διάλυμα.ΟΙ κρούσεις των φιαλιδίων  γίνονται πανω σε σταθερή επιφάνεια,ωστε να δημιουργούνται στατικά κύματα.Στη διαδικασία αυτή τα μόρια της δρόγης αφήνουν το αποτύπωμά τους στην επιφάνεια των μορίων του νερου,με τα συγκρούονται.Το εν είδει εκμαγείου αποτύπωμα αυτο παραμένει στα μόρια του νερού μέχρι το τελος της διαδικασιας,όταν δεν εχει παραμείνει ούτε ένα μόριο της αρχικής δρόγης λόγων των πολυ υψηλών αραιώσεων,οπως 1: 1000000000000,κτλ.Τα εκμαγεία (αποτυπώματα) της δρόγης στα μόρια του νερού εχουν μία στρεοδομή που είναι ακριβές αντίγραφο της στερεοδομής των μορίων της δρόγης,η οποία στερεοδομή καθορίζει αποφασιστικά την φαρμακολογική δράση της δρόγης.
Κατ'αυτο τον τρόπο το Ομοιοπαθητικό θεραπευτικό περιεχει ένα "πληροφορικό ακριβές αντίγραφο" της δρόγης,δηλαδή δίνει τη δική της φαρμακολογική πληροφορία χωρίς να περιέχει το παραμικρό χημικο συστατικό με φαρμακολογική ή τοξική δράση.

 
Η Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε διαταραχές του Ανοσοποιητικού Συστήματος

 
Το Ανοσοποιητικο Σύστημα δοκιμάζεται σοβαρά από δυσμενείς περιβαλλοντικές, επιδημιολογικές και κοινωνικο-οικονομικες συνθήκες, όπως αυτές που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια.Αρχικά υπερφορτίζεται και υπερδραστηριοποιείται και τελικά εξασθενεί και λειτουργεί ασύντακτα ή υποτονικά.Αποτέλεσμα είναι πολλες παθήσεις να εμφανίζονται, να παρουσιάζουν επιδείνωση ή ακόμη να επανεμφανίζονται ενώ είχαν εξισορροπηθεί στο παρελθόν. 
Οι πιο συχνές παθήσεις σε διαταραχές του ανοσοποιητικου συστήματος είναι οι ακόλουθες:
-αυτές που σχετίζονται μτους μηχανισμούς πήξης του αίματος,όπως η θρομβοφιλία, η θρομβοπενία, οι θρομβωσεις(αρτηριακές και φλεβικές), οι εμβολές(κυριως οι πνευμονικες) και η αιμορραγικη διάθεση
-νευρολογικές διαταραχές,όπως απομυελινωτικά νοσήματα,η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νοσος του κατωτερου κινητικού νευρώνα, η εγκαρσια μυελίτιδα,ποικιλες παρεσεις και παραλύσεις
-αυτοάνοσα νοσήματα,όπως θυρεοειδίτιδες(Hashimoto, Graves), ο ερυθηματωδης λύκος, η ρευματοειδης αρθριτιδα
-ευπάθεια σε μικροβιακές και ιογενείς λοιμώξεις
-σοβαρες νευροφυτικές και νευροψυχιατρικές διαταραχες
-επωδυνα συνδρομα σε ποικιλες νευρομυϊκες διαταραχες
-καρδιοαγγειακές διαταραχές
-γυναικολογικες διαταραχές
-διαταραχες όρασης.ακοης,ισορροπιας και μεταβολισμου
-υποτροπη ή εξαρση χρονιων παθήσεων

Η Ομοιοπαθητική έχει μεγάλες δυνατότητες υποστήριξης και ρυθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος,τοσο αυτου που είναι υπερδιεγερμενο όσο και αυτου που είναι εξασθενημενο.Τα ομοιοπαθητικά φαρμακα εξισορροπούν παντοτε και αποκαθιστουν τις φυσιολογικες λειτουργίες του οργανισμού συμφωνα με τις αρχες της ομοιοστασης,της ιατρικής φυσιολογίας και παθολογίας. 


 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Evidence-based homeopathy and veterinary homeopathy, and its potential to help overcome the anti­microbial resistance problem – an overview. P. Weiermayer, M. Frass, T. Peinbauer, L. Ellinger. (Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST). Schweiz Arch Tierheilkd 2020, Online Date: 05 Oktober 2020. https://doi.org/10.17236/

Prevalence of homeopathy use by the general population worldwide: a systematic review. Relton C, Cooper K, Viksveen P, Fibert P and Thomas K. Homeopathy Volume 106, Issue 2, May 2017, Pages 69-78.

Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Teixeira M, Podgaec S, Baracat EC. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Apr;211:48-55. doi: 10.1016/j.ejogrb.2017.01.052. Epub 2017 Jan 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28187404

Does homeopathic medicine have a preventive effect on respiratory tract infections? A real life observational study. Beghi GM, Morselli-Labate AM. Multidiscip Respir Med. 2016 Mar 21;11:12. doi: 10.1186/s40248-016-0049-0. eCollection 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27004125

Homeopathic medicines cause Th1 predominance and induce spleen and megakaryocytes changes in BALB/c mice infected with Leishmania infantum. Cajueiro APB, Goma EP, Dos Santos HAM, Almeida Rodrigues I, Toma HK, Araújo SM, Bonamin LV, Gomes NBN, Castelo-Branco MTL, de Souza Dias EP, Dos Santos Pyrrho A, Holandino C. Cytokine. 2017 Jul;95:97-101. doi: 10.1016/j.cyto.2017.02.010. Epub 2017 Feb 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28254560

Increased of the hepatocytes and splenocytes apoptosis accompanies clinical improvement and higher survival in mice infected with Trypanosoma cruzi and treated with highly diluted Lycopodium clavatum. Falkowski-Temporini GJ, Lopes CR, Massini PF, Brustolin CF, Ferraz FN, Sandri PF, Hernandes L, Aleixo DL, Barion TF, Esper LG, de Araújo SM. Microb Pathog. 2017 Sep;110:107-116. doi: 10.1016/j.micpath.2017.06.027. Epub 2017 Jun 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28645772

Reviews and Meta-analyses

Randomised controlled trials of homeopathy in humans: characterising the research journal literature for systematic review. Mathie RT, Hacke D, Clausen, Nicolai T, Riley DS and Fisher P: Homeopathy (2013) 102, 3-24. http://dx.doi.org/10.1016/j.homp.2012.10.002

Homeopathy: Meta-Analyses of Pooled Clinical Data. Robert G. Hahn: Forsch Komplementmed 2013;20. Published online: October 17, 2013;20-000-000. DOI: 10.1159/000355916 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24200828

Homeopathic Oscillococcinum® for preventing and treating influenza and influenza-like illness (Review) Mathie RT, Frye J, Fisher P. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD001957. DOI: 10.1002/14651858.CD001957.pub5.

Plausibility and evidence: the case of homeopathy. Rutten L, Mathie RT, Fisher P, Goossens M, van Wassenhoven M: Med Health Care and Philos . Springer Science+Business Media B.V. 2012, DOI 10.1007/s11019-012-9413-9.

Advances in homeopathy and immunology: a review of clinical research. Bellavite P, Marzotto M, Chirumbolo S, Conforti A: Frontiers in Bioscience S3, 1363-1389, June 1, 2011.

Use of complementary medicine in Switzerland. Wolf U, Maxion-Bergemann S, Bornhöft G, Matthiessen PF, Wolf M: Forsch Komplementmed. 2006;13 Suppl 2:4-6. Epub 2006 Jun 26.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883075

Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice - summarized health technology assessment. Bornhöft G, Wolf U, von Ammon K, Righetti M, Maxion-Bergemann S, Baumgartner S, Thurneysen AE, Matthiessen PF: Forsch Komplementmed. 2006;13 Suppl 2:19-29. Epub 2006 Jun 26
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883077

Complementary and alternative medicine costs - a systematic literature review. Maxion-Bergemann S, Wolf M, Bornhöft G, Matthiessen PF, Wolf U: Forsch Komplementmed. 2006;13 Suppl 2:42-5. Epub 2006 Jun 26.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883079
Primary Health CareYearJournalVol-PgTitleTopicLink2018Homeopathy 107(01): 003-009

Ηomeopathy Use in the United States and Implications for Public Health: A Review.homeopathy, public health, review, respiratory tract infections, fibromyalgiaLink
2014European Journal of Integrative Medicine6(3):277-285

The integration of homoeopathy into Czech Health Care – A 10-year follow-up
European Journal of Integrative Medicine6(1):39-47

Homoeopathy in the public health system: Outcome data from the Homoeopathic Clinic of the Campo di Marte Hospital, Lucca, Italy (1998–2010)2013Cien Saude Colet. 18(1):213-20.

Knowledge of the municipal health managers about the National Policy on Integrative and Complementary Practices and its influence on the provision of homeopathy in the Local Unified Health SystemProvision of homeopathy in health system
2013European Journal of Integrative MedicineAvailable online 6 December 2013

Homeopathy in the Public Health System: Outcome Data from the Homeopathic Clinic of the Campo di Marte Hospital, Lucca (1998-2010)

Homeopathy in the Public Health SystemLink
2012Spatula DD.2(3):141-146Unification of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy Policy and National Health Policy in India- Stakeholders’ PerspectiveHomeopathy in National Health PolicyLink
2012Schweiz Arch Tierheilkd.154(9):371-9
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

 
German Hospitals Using Homeopathy
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim
Dr. von Haunersches Kinderspital der Universität München
Kinderkrankenhaus St. Marien
Immanuel Krankenhaus Berlin
Filderklinik - Anthroposophic medicine: acute and holistic medicine
Havelhöhe Community Hospital - Clinic for anthroposophic medicine
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke - Anthroposophic medicine
Klinik Öschelbronn
Friedrich-Husemann-Klinik - Clinic for psychiatry and psychotherapy
Krankenhaus Lahnhöhe
Geriatrische Reha-Klinik Bethel Welzheim
Emil-Schlegel-Klinik
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Caritas-Krankenhaus Bad
Mergentheim
Alexander von Humboldt Klinik
Waldhausklinik Deuringen
CHAMP – Charité Ambulanz
Habichtswaldklinik
Fachklinik Hofheim
Hahnemann Klinik Baltrum
Hof Bellevue
Klinik im LEBEN
Malteser Klinik von Weckbecker in Bad Brückenau
Homöopathie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Hofheim
Krankenhaus Lahnhöhe
Universitätsklinikum Heidelberg – Frauenklinik Ambulanz für Naturheilkunde
Belegabteilung für Homöotherapie am Kreiskrankenhaus Heidenheim
Hahnemann Tagesklinik in Tübingen
Dr. von Haunersche Kinderspital der LudwigMaximilians-Universität

Austrian Hospitals Using Homeopathy:
General Hospital of Vienna (= Medical University of Vienna), Dept. Medicine I, Division of Oncology
Hospital of the Brothers of Mercy, Salzburg (Dr. Sepp Fegerl, Dr. Barbara Reuter)
Outpatient unit "Children Oncology, Hospital Klagenfurt" (Dr. Erfried Pichler)
Hospital Hietzing, Vienna (Dr. Michaela Zorzi)
Ambulanzen in Wien
Ambulanzen in Kärnten
Ambulanzen in Salzburg
Ambulanzen in Tirol
Ambulanzen in Vorarlberg

Swiss Hospitals Using Homeopathy
Institute for Complementary Medicine - University of Bern (IKOM; Dr. Martin Frei, Dr. Katharina Gaertner)
Clinica Santa Croce, Orselina

Swiss Paraplegic Centre, Notwil
Klinik Arlesheim
Ita Wegman Geburtshaus
Paracelsus-Spital Richterswil
Regionalspital Emmental AG - Abteilung Komplementärmedizin
Ospidal Engiadina Bassa - Abteilung Komplementärmedizin
Medizinisches Zentrum Bircher-Benner, Dorfstrasse 12, 8784 Braunwald, Switzerland

Zentrum für integrative Pädiatrie, HFR Billens, Rue de l'Hôpital 1, 1681 Billens, Switzerland,

Kantonsspital St.Gallen, Zentrum für Integrative Medizin, Haus 33, Greithstrasse 20, CH-9007 St.
Gallen, Switzerland, https://www.kssg.ch/integrative-medizin
Kantonsspital St.Gallen, Zentrum für Integrative Medizin, Haus 33, Greithstrasse 20, CH-9007 St.
Gallen, Switzerland, https://www.kssg.ch/integrative-medizin
Swiss Mountain Clinic AG, Strada Cantonale 158, CH-6540 Castaneda

Paracelsus Klinik Lustmühle AG, Battenhusstrasse 12, Postfach 162, 9053 Teufen AR,

Seeklinik Brunnen, Gersauerstrasse 8, 6440 Brunnen, https://www.seeklinik-brunnen.ch/
Klinik Schützen Rheinfelden, Bahnhofstrasse 19, 4310 Rheinfelden
French Hospitals Using Homeopathy
Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, Lyon :
Centre Hospitalier Lyon-Sud, Lyon

Hospital Croix-Rousse, Lyon : https://www.doc.fr/lyon/hopital-de-la-croix-rousse/dr-lopez-

Centre Hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, Paris : https://www.aphp.fr/offre-de-soin/consultation-

· Centre Hospitalier Tenon, Paris : https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-inauguration-de-la-

· Centre Hospitalier Corentin-Celton, Paris

· Hospital Saint Jacques, Paris
· Groupe Hospitalier Saint Vincent, Strasbourg
Italian Hospitals Using Homeopathy
Centro de Medicina Integrata di Pitigliano, Grosseto
Spanish Hospitals Using Homeopathy
· Hospital del Nen Deu, Barcelona
· Instituto Homeopático y Hospital de San José, Madrid


UK Hospitals Using Homeopathy
· National Health Service Centre for Integrative Care, Glasgow
· Portland Centre for Integrative Care, Bristol
http://portlandcentrehealthcare.co.uk/service/medical-homeopathy-bristol/
· Royal London Hospital for Integrated Medicine, London