Καρκίνος μαστού

Παράγοντες που δημιουργουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης Καρκίνου Μαστου;
• Η έναρξη της περιόδου σε μικρή ηλικία και η παύση της σε μεγάλη ηλικία.
• Η μακροχρόνια λήψη αντισυλληπτικών και oρμoνικής υπoκατάστασης.
• Η ατεκνία ή η απόκτηση πρώτoυ παιδιoύ σε μεγάλη ηλικία.
• Η  παχυσαρκία.
Οι γυναίκες που εμφανίζουν έναν από τους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου (και ακόμα περισσότερο όσες εμφανίζουν συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων) θεωρούνται γυναίκες υψηλού κινδύνου να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού.Ο κινδυνος ασφαλώς είναι αυξημένος όταν συνυπάρχουν περισσότεροι απο έναν απο τους ανωτέρω παράγοντες.
H ολιστικά και κλινικά προσανατολισμένη Ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει σημαντικά  στην αντιμετώπιση των διαταραχών του εσωτερικού περιβάλλοντος και της λειτουργικής οικονομίας ,που σχετίζονται με τους ανωτέρω επικίνδυνους για καρκινο του μαστου προδιαθεσικούς παράγοντες,τόσο στο συνολο του οργανισμού όσο και σε αυτον τον ίδιο τον μαστο .Εξαλλου το λεπτομερές Ομοιοπαθητικό ιστορικό μπορει να συμβάλλει σημαντικα στη διερευνηση και των εντοπισμών και άλλων παραγόντων, οργανικών, περιβαλλοντικών και ψυχοσωματικών,που υπεισέρχονται στην παθογένεια του καρκίνου του μαστου και αποτελει την προϋπόθεση για μια ορθολογισμένη και εξατομικευμένη Ομοιοπαθητική αγωγή.