Καρκίνος μαστού
O Δρ Τάσος Βαρθολομαίος είναι Μέλος της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (SHISSO, Société Homéopathique Internationale de Soins de Support en Oncologie),η οποία ασχολείται ειδικά και αποτελεσματικά με τις κατάλληλες εφαρμογές της Ομοιοπαθητικής στους πάσχοντες από Καρκίνο,σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη έρευνα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και  θεραπευτικές εφαρμογές σε Κρατικά Συστήματα Υγείας

Παράγοντες που δημιουργουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης Καρκίνου Μαστου;
• Η έναρξη της περιόδου σε μικρή ηλικία και η παύση της σε μεγάλη ηλικία.
• Η μακροχρόνια λήψη αντισυλληπτικών και oρμoνικής υπoκατάστασης.
• Η ατεκνία ή η απόκτηση πρώτoυ παιδιoύ σε μεγάλη ηλικία.
• Η  παχυσαρκία.
Οι γυναίκες που εμφανίζουν έναν από τους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου (και ακόμα περισσότερο όσες εμφανίζουν συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων) θεωρούνται γυναίκες υψηλού κινδύνου να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού.Ο κινδυνος ασφαλώς είναι αυξημένος όταν συνυπάρχουν περισσότεροι απο έναν απο τους ανωτέρω παράγοντες.
H ολιστικά και κλινικά προσανατολισμένη Ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει σημαντικά  στην αντιμετώπιση των διαταραχών του εσωτερικού περιβάλλοντος και της λειτουργικής οικονομίας ,που σχετίζονται με τους ανωτέρω επικίνδυνους για καρκινο του μαστου προδιαθεσικούς παράγοντες,τόσο στο συνολο του οργανισμού όσο και σε αυτον τον ίδιο τον μαστο .Εξαλλου το λεπτομερές Ομοιοπαθητικό ιστορικό μπορει να συμβάλλει σημαντικα στη διερευνηση και των εντοπισμών και άλλων παραγόντων, οργανικών, περιβαλλοντικών και ψυχοσωματικών,που υπεισέρχονται στην παθογένεια του καρκίνου του μαστου και αποτελει την προϋπόθεση για μια ορθολογισμένη και εξατομικευμένη Ομοιοπαθητική αγωγή.

Στην "ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ      ΥΓΕΙΑΣ" ο Δρ Τάσος Βαρθολομαίος εχει αναπτύξει τη μεθοδολογία της αντιδότησης των παρενεργειών της Χημειοθεραπείας με βαση τη σύγχρονη Ιατρικη Βιβλιογραφία και τις εφαρμογές σε Συστήματα Υγείας διεθνώς

Η θεραπευτικη δραση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων δεν επηρεάζεται,ενω η εφαρμογή των ενδεικνυόμενων  ογκολογικών πρωτοκόλων διευκολύνεται και οι ασθενείς μπορούν να ανεχθούν πολύ καλύτερα την ενδεικνυόμενη χημειοθεραπευτική αγωγή τους.