Οσφυαλγία-Ισχυαλγία

Η οσφυαλγία αποτελεί σύμπτωμα και μπορεί να προέρχεται από διάφορες νοσολογικές οντότητες.Δεν υποδηλώνει νόσημα αυτό καθαυτό και πρέπει οπωσδήποτε να ταυτοποιηθεί η αιτία που τη προκαλεί (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, μυϊκός σπασμός των παρασπονδυλικών μυών κ.α.).

Ισχιαλγία ονομάζεται η επέκταση του πόνου χαμηλα στο κατω άκρο,ενιοτε μεχρι τα δακτυλα των ποδιών.
Στους ενήλικες το συχνότερο νόσημα που προκαλεί τον πόνο στην οσφύ και ενίοτε στον αυχένα, αποτελεί η κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκους προδιαθεσικοί παράγοντες αναφέρονται η μείωση της σωματικής δραστηριότητας ή οποία έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή εκγύμναση των μυών που περιβάλλουν και ταυτόχρονα προστατεύουν τη σπονδυλική στήλη, το υπερβολικό σωματικό βάρος, τα βαριά χειρονακτικά επαγγέλματα καθώς και τα επαγγέλματα γραφείου που απαιτούν πολλές ώρες καθήλωση στη καρέκλα. Η κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου δημιουργείται συνήθως από άρσεις βάρους με λανθασμένο τρόπο καθώς και από μικροτραυματισμούς που δημιουργούνται από κακή στάση σε χρόνια βάση.

Η Ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη θεραπεία της Οσφυαλγίας,της Ισχιαλγίας και των προβλημάτων που σχετίζονται με την κήλη  μεσοσπονδυλίου δίσκου.