Ψυχοκινητική καθυστέρηση

Η όρος Ψυχοκινητική αναφέρεται ειδικά στην καθυστερημένη ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων (όπως λόγος) και στην  καθυστερημένη ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων (όπως το περπάτημα).
Παιδιά με ψυχοκινητική καθυστέρηση κινούνται, μιλούν και δρουν πιο αργά από το τυπικό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αργή ομιλία ή μεγάλες παύσεις πριν από την έναρξη ομιλίας, πολύ χρόνο για να διασχίσουν  ένα δωμάτιο ή να αργούν στο μάσημα της τροφής. Πρόσθετα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν  αργές διαδικασίες σκέψης και μνήμης,  δυσκολία με την αδρή και λεπτή κινητικότητα, όπως το περπάτημα, το γράψιμο, ή αυτοεξυπηρέτηση,    οπτικοκινητικό συντονισμό, δυσκολίες στις χρονικές ακολουθίες, στην συμμετοχή σε συζητήσεις και υπολογισμό
Η ψυχοκινητική καθυστέρηση μπορεί να οφείλεται σε:
Ασφυξία  κατά τη γέννηση, αιμορραγία στον εγκέφαλο, νευρολογικές παθήσεις και σύνδρομα, ενδοκοιλιακή αιμορραγία, μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, κάκωση της κεφαλής.

Η Ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε πολλές περιπτώσεις Ψυχοκινητικής Καθυστέρησης