Ομοιοπαθητική Θεσσαλονίκη | omoiotherapeia.gr
Ομοιοπαθητική Θεσσαλονίκη | omoiotherapeia.gr
Ομοιοπαθητική Θεσσαλονίκη | omoiotherapeia.gr
Ομοιοπαθητική Θεσσαλονίκη | omoiotherapeia.grr
Ομοιοπαθητική Θεσσαλονίκη | omoiotherapeia.gr
Ομοιοπαθητική Θεσσαλονίκη | omoiotherapeia.gr
Ομοιοπαθητική Θεσσαλονίκη | omoiotherapeia.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΟΜΙΛΙΕΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Περιγράφονται ορισμένες ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

με σοβαρά  ή σύνθετα χρόνια προβλήματα υγείας ,οι οποιες αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία

περισσότερα more

XΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

και ΟΜΟΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις των Χρόνιων Οργανικών Παθήσεων εφαρμόζεται πάντοτε εξατομικευμένη Ομοιοπαθητική αγωγή, με αντικείμενο τόσο το πάσχον όργανο του σώματος όσο και το σύνολο του οργανισμού.Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται το «ομοιο φάρμακο» είτε η αγωγή αφορά ολόκληρο τον οργανισμό είτε ένα όργανο του σώματος ή μια περιοχή του σώματος ή ένα ιστό ή ένα είδος κυττάρων ή βιοχημικών λειτουργιών.Στις Χρόνιες Παθήσεις η σωστη Ομοιοπαθητική αγωγή ιεραρχείται με προτεραιότητα στο πάσχον όργανο ή την διαταραγμένη λειτουργία και με προοδευτική επέκταση στο σύνολο του οργανισμού.

 

 

περισσότερα more


Ιπποκρατική Ιατρική, Ομοιοπαθητική, Σύγχρονη Ιατρική
Παθήσεις /

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ  :

 

 

Η Κλασσική Κλινική Ομοιοπαθητική προσφέρεται κατεξοχήν για την υποστήριξη του οργανισμού των πασχόντων από Καρκίνο .

O ρόλος της Ομοιοπαθητικής στον Καρκίνο  είναι :

  • η ενίσχυση των μηχανισμών άμυνας του οργανισμού σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της ανοσολογίας,

  • η υποβοήθηση των ομοιοστατικών μηχανισμών σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της παθολογικής φυσιολογίας,

  • η ψυχοσωματική στήριξη των ασθενών σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της ψυχο-ογκολογίας 

  • η εξυγίανση του μικροπεριβάλλοντος των κυττάρων.Το μικροπεριβάλλον των  κυττάρων (Matrix)  σήμερα θεωρείται απο την Κλασσική Έρευνα του Καρκίνου  σημαντικός παράγων για την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων  και για την επέκταση τους τοπικά ή και σε όλο τον οργανισμό .


Η Ομοιοπαθητική θα πρέπει να ξεκινάει το ταχύτερο δυνατόν μετα τη διάγνωση του καρκίνου,ανεξαρτητα απο οποιοδήποτε συμβατικό θεραπευτικό σχεδιασμό και παράλληλα με αυτόν .

Σε κάθε περίπτωση ,στην "Ομοιοπαθητική Φροντίδα Υγείας" γίνεται εμπεριστατωμένη μελέτη τόσο των Εργαστηριακών εξετάσεων (βιοψίες, καρκινικοι δεικτες,απεικονιστικες εξετασεις,κτλ) όσο και του πλήρους ιστορικού για τη διερεύνηση και αποσαφήνιση των αιτίων και της παθογένειας της ανάπτυξης καρκίνου σε κάθε μια ξεχωριστή περίπτωση. Αυτή η διερεύνηση είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνολική και ολοκληρωμένη ομοιοπαθητική αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού ,δεδομένου ότι σαν μέθοδος ανάλυσης του ιστορικού ,κτλ χρησιμοποιείται η Ομοιοπαθητική, με το πλουσιότατο αναλυτικό υλικό της.

Ο Δρ Τάσος Βαρθολομαίος,

εχει αναπτύξει  ιδιαίτερα

  • την διαδικασία ενσωμάτωσης και αξιολόγησης των εργαστηριακών/διαγνωστικών εξετάσεων στην ανάλυση του ομοιοπαθητικού ιστορικού,

  • την αξιοποίηση όλων των κλινικοπαθολογικών δεδομένων για τον σαφή προσδιορισμό των αιτίων,αφορμών και της παθογενειας σε όλες τις Χρονιες Παθήσεις και κατεξοχήν στον Καρκίνο και

  • τον Κλινικοπαθολογικό προσανατολισμό της ομοιοπαθητικής αγωγής

 

ΩΣ ΙΑΤΡΟΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ),

ο Δρ Τάσος Βαρθολομαίος μπορεί επιπλέον να σας δώσει τη Συμβουλή του πάνω στις ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ που εχουν γίνει ,

σε συνδυασμό με το Κλινικό Ιατρικό και το Ομοιοπαθητικό Ιστορικό σας και τις λοιπους Κλινικο-Εργαστηριακούς Ελέγχους που έχετε κάνει.

 

Τελευταία, για θεραπευτικούς λόγους, τα καρκινώματα ταξινομούνται σε δύο ομάδες με βάση την πιθανότητα μεταστάσεων και την απάντηση στις υπάρχουσες θεραπείες: μικροκυτταρικά καρκινώματα (μεγαλύτερη συχνότητα μετάστασης, καλή, αρχικά, απάντηση στη χημειοθεραπεία) και μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα (μικρή συχνότητα μετάστασης, μικρότερη απάντηση στη χημειοθεραπεία) (Πιν 1) [3].

Το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο συχνά ξεκινά από μια περιοχή πλακώδους μεταπλασίας ή δυσπλασίας του βρογχικού επιθηλίου κυρίως των μεγάλων βρόγχων, η οποία εξελίσσεται σε καρκίνωμα in situ. Μακροσκοπικά ο όγκος εμφανίζει ανώμαλη, εύθρυπτη, λευκόφαιη επιφάνεια διατομής συνήθως με εκτεταμένη κεντρική νέκρωση με ή χωρίς σχηματισμό κοιλότητας (σπηλαιοποιήση). Ιστολογικά, το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο κυμαίνεται από υψηλής διαφοροποίησης με σχηματισμό κερατίνης και παρουσία μεσοκυττάριων γεφυρών μέχρι χαμηλής διαφοροποίησης, η οποία εμφανίζει ελάχιστα χαρακτηριστικά των πλακωδών κυττάρων. Το υψηλής διαφοροποίησης καρκίνωμα τείνει να επεκτείνεται τοπικά στο θώρακα προσβάλλοντας, κατά συνέχεια, γειτονικούς ιστούς στο μεσοθωράκιο. Το χαμηλής διαφοροποίησης καρκίνωμα μεθίσταται νωρίς και σε απομακρυσμένα όργανα (εικ 1Α) [1,4].

Το αδενοκαρκίνωμα εντοπίζεται πιο περιφερικά από ότι το καρκίνωμα του πλακώδους επιθηλίου, αναπτύσσεται πολλές φορές σε σχέση με περιφερικές πνευμονικές ουλές και είναι ο πιο συχνός τύπος στις γυναίκες και στους μη καπνιστές. Ιστολογικά εμφανίζει ποικίλη μορφολογίαόπως κυψελιδώδες με σχηματισμό αδένων, θηλώδες, βρογχιολοκυψελιδικό και συμπαγές με παραγωγή βλέννης από τα νεοπλασματικά κύτταρα.

Το βρογχιολοκυψελιδικό καρκίνωμα θεωρείται ως υποκατηγορία του αδενοκαρκινώματος και εμφανίζει ιδιαίτερα μακροσκοπικά, ιστολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Ο όγκος σχεδόν πάντα αναπτύσσεται σε περιφερικές θέσεις του πνεύμονα είτε ως ένα μονήρες οζίδιο ή, πιο συχνά, ως πολλαπλά διάχυτα οζίδια που πολλές φορές συνενώνονται με αποτέλεσμα πύκνωση του παρεγχύματος, το οποίο μοιάζει με πνευμονία [1]. Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα θεωρείται ότι προέρχεται από άτυπη αδενωματώδη υπερπλασία του επιθηλίου, που εξελίσσεται σε βρογχιολοκυψελιδικό καρκίνωμα (εικ 1C) [1,2]. Οι ασθενείς με χαμηλής διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωμα εμφανίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τοπική υποτροπή και λεμφαδενικές μεταστάσεις από τους ασθενείς με υψηλής ή μέσης διαφοροποίησης όγκους [5].

Το μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα είναι εξ ορισμού χαμηλής διαφοροποίησης κακοήθης επιθηλιακός όγκος, ο οποίος αποτελείται από μεγάλα πολυγωνικά κύτταρα ή και πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα σε διάχυτη ανάπτυξη ή ομάδες (εικ 1D) και πιθανώς αντιπροσωπεύει αδιαφοροποίητο καρκίνωμα από πλακώδες ή αδενικό επιθήλιο. Μια ποικιλία του μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος είναι το νευροενδοκρινικό καρκίνωμα με μεγάλα κύτταρα, το οποίο χρειάζεται ανοσοϊστοχημική επιβεβαίωση με εφαρμογή νευροενδοκρινικών δεικτών.

Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα προέρχεται από νευροενδοκρινή κύτταρα του βρογχικού επιθηλίου και παράγει πολυπεπτιδικές ορμόνες που προκαλούν την εμφάνιση παρανεοπλασματικών συνδρόμων. Μακροσκοπικά, ο όγκος εμφανίζεται ως μια περιπυλαία μάζα μαλακής εύθρυπτης σύστασης με εκτεταμένη νέκρωση και πρώιμη προσβολή των επιχώριων λεμφαδένων. Το 5% περίπου των καρκινωμάτων αυτών εμφανίζεται σαν περιφερική νομισματοειδής βλάβη. Τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι στρογγυλά, ωοειδή ή ατρακτοειδή με ελάχιστο κυτταρόπλασμα και ιδιαίτερη διάταξη των πυρήνων (“nuclear molding”) που φαίνεται καλύτερα σε κυτταρολογικά επιχρίσματα και συχνά εμφανίζουν κατακερματισμό και σύνθλιψη (”crush artifact”) στις μικρές βιοψίες [3] (εικ 1Β) Ανοσοϊστοχημικά είναι θετικά για νευροενδοκρινικούς δείκτες.

Το μικτό καρκίνωμα είναι 10% περίπου των καρκινωμάτων του πνεύμονα και παρουσιάζει μικτή ιστολογική εικόνα που εμφανίζει δύο ή περισσότερους από τους παραπάνω ιστολογικούς τύπους.

Επιστροφή